Czas na zmiany oświatowe w Powiecie Giżyckim

Mimo, że reforma oświatowa w roku bieżącym dotyka przede wszystkim samorządy gminne, to ten
rok i w naszym powiecie szykuje się dość ciekawie pod względem zmian.


Na najbliższej sesji powiatowej, zaplanowanej na 26 stycznia, będziemy przyjmować (lub nie) uchwały likwidujące dotychczasowe internaty, a tworzące jedną bursę szkolną.  Jest to decyzja przede wszystkim spowodowana koniecznością uporządkowania obecnego stanu pod względem prawnym. Z założenia bowiem internaty szkolne powinny służyć przede wszystkim uczniom danej szkoły, a w przypadku naszego powiatu najczęściej w jednym internacie są uczniowie z kilku szkół. A takie możliwości niejako sankcjonuje  forma bursy szkolnej. Dodatkowo obecnie za internaty odpowiadają dyrektorzy placówek oświatowych, którzy przede wszystkim powinni zajmować się sprawami edukacji, a nie np. awarią w łazience czy remontem pokojów. Utworzenie jednej bursy z jednym kierownictwem, da też możliwość bardziej racjonalnego wykorzystania bazy noclegowej i "zarabiania" np. w sezonie turystycznym. Da też większe możliwości, by systematycznie podnosić standard budynków i wykonywać zalecenia w obszarze bezpieczeństwa i higieny. Będzie to możliwe oczywiście przy założeniu sprawnego, menadżerskiego zarządzania nową jednostką powiatową - potrzebny jest dyrektor manager z prawdziwego zdarzenia.

Jak zapewnia dyrektor PZOSiPO Małgorzata Czopińska, dla uczniów nic się nie zmieni. Opieka wychowawcza będzie zapewniona na takim samym poziomie, na jakim jest obecnie. Pracownicy pedagogiczni nie stracą pracy, zmieni się tylko pracodawca. Dotychczasowi kierownicy internatów też nie stracą pracy, ponieważ jako pracownicy pedagogiczni zostaną wychowawcami.

W mojej ocenie jest to dobry pomysł, ale oczywiście ciekawa jestem też Państwa opinii. Do sesji jeszcze jest trochę czasu, więc każda uwaga będzie dla mnie cenna. Zapraszam do kontaktu.

Na dzisiejszej Komisji Finansów omawialiśmy też wstępny materiał, zmierzający do utworzenia nowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku na bazie kilku placówek, m.in. Szkoły Policealnej im. H. Chrzanowskiej (popularnie zw. "medykiem"). Ale o tym w następnym poście...

komisjajpg

Zapraszam też do zapoznania się z innymi artykułami na moim blogu...http://radnaostrowska.pl/