Czy radni miejscy dofinansują kardiomonitory dla giżyckiego szpitala?

Starosta Giżycki zwrócił się do Burmistrza Miasta Giżycka  o wsparcie kwotą 15.000 zł zakupu kardiomonitorów do sali pooperacyjnej oddziału urologicznego i oddziału neurologicznego giżyckiego szpitala. Kardiomonitory  przysłużą się poprawie obsługi i bezpieczeństwa pacjentów oraz ułatwią nadzór nad chorymi. Nad podjęciem uchwały w tej sprawie będą debatować radni miejscy na najbliższej sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.

Informacja z dnia 20 sierpnia 2015 r. - po sesji.

Rajcy miejscy jednogłośnie przegłosowali zakup kardiomonitorów. Łącznie planowany jest zakup 5 monitorów, o dofinansowanie Starosta Powiatu zwrócił się też do innych gmin. Cały koszt powinien się zamknąć kwotą 70.000 zł. Teraz czekamy na uchwały pozostałych samorządów.

Nie dajcie się zwieść poniższej fotografii - nacisków na radnych żadnych nie było...

null