Jak promują się nasze szkoły powiatowe

Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 29 marca br. rozmawialiśmy między innymi o formach promocji szkół wśród uczniów. Zaproszona na komisję Dyrektor PZOSiPO Małgorzata Czopińska przedstawiła wcześniej plany szkół w zakresie naboru na rok szkolny 2016/17.

Plany i ich późniejsze wykonanie  uzależnione są oczywiście od ilości uczniów, którzy zdecydują się na naukę w giżyckich szkołach ponadgimnazjalnych. Nie wszystkie osoby opuszczające gimnazjum, decydują się na naukę w naszych powiatowych szkołach, choć oczywiście są sytuacje, że i z miejscowości poza naszym powiatem mamy uczniów. Obecnie w klasach III gimnazjalnych z terenu naszego powiatu znajduje się 536 uczniów (w tym z samego miasta 245). PZOSiPO przeanalizował też ilość uczniów w I i II klasie gimnazjalnej oraz w szkołach podstawowych (ostatnie klasy) i z tej analizy wynika, że po 6 latach będzie do "zagospodarowania" ok. 750 uczniów. Oczywiście przy takich różnicach nie jest łatwo zarządzać oświatą.  Obecny budżet na oświatę wynosi ok. 28 900 000 zł, z czego 4 000 000 zł  przekazujemy na szkolnictwo niepubliczne.

Plan naboru do placówek powiatowych zakłada 6 oddziałów mniej niż w obecnym roku szkolnym. Klasy mają też być większe - w liceach 30 osobowe, w szkołach zawodowych 32 osobowe. Jednym z powodów tych zmian  jest zmiejszanie się liczby uczniów w trakcie nauki, co powoduje, że kończą naukę w klasach o mniejszej liczebności. A mniejsza liczebność klas to oczywiście większe koszty dla organu prowadzącego.

Oczywiście plany planami, a realny nabór będzie zależał od zainteresowania gimnazjalistów daną szkołą. Dlatego bardzo ważne są sposoby promocji przez poszczególne szkoły. Poprosiliśmy o przygotowanie takiego zestawienia dla radnych, jak to w poszczególnych placówkach wygląda. Otrzymaliśmy także informacje, że w dniu 26 kwietnia br. w szkołach ponadgimnazjalnych odbędzie się Dzień Otwarty, na który zostali zaproszeni uczniowie gimnazjów z terenu naszego powiatu. Tak jak w latach poprzednich wydana zostanie też broszura z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, którą Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji rozprowadzi do wszystkich gimnazjów z terenu naszego powiatu.

Szkoły w różnorodny sposób promują się wśród gimnazjalistów. Podano przykłady wielu działań promocyjnych kierowanych do ogółu społeczności lokalnej. Rzeczywiście, sama obserwuję, jak szkoły promują się w lokalnych mediach, "Gazecie Giżyckiej", na swoich stronach internetowych czy na portalach społecznościowych. Myślę, że ciekawą formą są wizyty uczniów szkół ponadgimnazjalnych w gimnazjach i w niebanalny sposób zachęcanie do udania się w ich ślady. Niektóre szkoły organizują otwarte zawody sprotowe, konkursy, debaty , prezentacje, zapraszają gimnazjalistów na lekcje otwarte, jedno z liceów oferuje też korepetycje. Oczywiście najlepszą reklamą jest "poczta pantoflowa" i,  jak podkreślił wicestarosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski, jakość i poziom kształcenia.

julka_1.jpg

 fot. źródło fanpage Gimnazjum nr 2

Na komisji rozmawialiśmy też o pierwszym wrażeniu, jakie sprawiają szkoły po wejściu. Radny Jacek Łożyński zwrócił uwagę, że dwie ze szkół sprawiają bardzo przygnębiające wrażenie - ponure i wymagają remontu. Ja z kolei zauważyłam, że o klimat danej szkoły można zadbać właściwie bez zaangażowania dużych środków finansowych. Z racji obowiązków służbowych (wykłady GUTW mamy obecnie w I LO) często bywam w naszym I Liceum Ogólnokształcącym i obserwuję, jak zmienia się tam wystrój korytarzy - dekoracje jesienne, walentykowe itp. Na przerwach gra muzyka - stwarza to niewątpliwie przyjazny klimat. Dużo więc zależy od nastawienia dyrektorów, nauczycieli i samych uczniów.

Czymś,  co może przyciągnąć uczniów do danej szkoły, głównie zawodowej, może być ciekawy kierunek. Cieszę się wiec, że być może uda się uruchomić w ZSEiI nowy  kierunek - technik żeglugi śródlądowej. Szkoła złożyła projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Żeglugą Mazurską i Akademią Morską w Gdyni. Nabór uczniów do nowego technikum planowany jest w 2017 r. Oczywiście,  o ile projekt uzyska dofinasnowanie. I wtedy rzeczywiście od dobrej promocji będzie zależało jego utrzymanie.

Ciekawa jestem Państwa opinii na temat oferty naszych ponadgimnazjalnych szkół...

 Przeczytaj także Szpital giżycki szuka neonatologa