Konwent powiatów naszego województwa o sprawach szpitala, oświaty i dróg

28 stycznia w Olsztynie odbyło się spotkanie starostów, którzy są członkami Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczącym konwentu jest Wacław Strażewicz. Na spotkaniu starostowie omawiali szereg problemów związanych z obecnym funkcjonowaniem powiatów oraz sporządzili trzy oficjalne stanowiska, które zostaną skierowane do odpowiednich władz. Pierwsze stanowisko dotyczy pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych, która budzi coraz większe zaniepokojenie władz samorządowych. Konwent domaga się wzrostu kontraktów NFZ na 2015 r., gdyż większość szpitali powiatowych zakończyła działalność w roku 2014  z ujemnym wynikiem finansowym. Zdaniem członków konwentu, Narodowy Fundusz Zdrowia przy podziale środków finansowych ustawia szpitale na samym końcu kolejki.  Konwent oczekuje także rozliczenia nadlimitów wykonanych w 2014 r. na poziomie co najmniej 40 %. Stanowisko to jest ważne szczególnie dla powiatu giżyckiego, gdyż borykamy się już od dawna z problemami w szpitalnej służbie zdrowia. 

Drugie stanowisko dotyczy zmian w zasadach finansowania zadań oświatowych w roku 2015. Od 1 stycznia 2015 r. wszedł nowy przepis nakładający na samorządy obowiązek i konieczność wydawania kwot otrzymanych w ramach subwencji ogólnej części oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Przepis ten ogranicza samodzielność jednostki samorządu terytorialnego w decydowaniu o realizacji zadań oświatowych, a w rezultacie nie rozwiązuje problemu trudnej sytuacji dzieci niepełnosprawnych.

Kolejne stanowisko dotyczy sprzeciwu wobec nieujęcia w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przebudowy krajowej "szesnastki" na odcinku Borki Wielkie - Orzysz- Ełk - Augustów. Działania takie powodują dalsze wykluczenie komunikacyjne naszego regionu. W tej sprawie do końca stycznia trwały  konsultacje społeczne i zapewne większość z Państwa opowiedziała się już za ujęciem modernizacji tego odcinka w planach rządowych i stanowisko konwentu wydaje się być jak najbardziej zasadne. 

Tematyka poruszana w w/w pismach wydaje mi się bardzo istotna, dlatego też pozwoliłam sobie zwrócić uwagę na ten "samorządowy głos". Pełna wersja stanowisk dostępna jest na stronie powiatgizycki.pl