Kręgi Kobiet - dla osób doświadczających przemocy

W swojej pracy zawodowej wielokrotnie spotykam się z osobami doświadczającymi przemocy. Często przemoc występuje w wyniku nadużywania alkoholu przez sprawcę, ale nie tylko. Wiele osób pewnie do mnie nie dociera, bo nie są objęte pomocą instytucjonalną, same często też nie uświadamiają sobie, że jest to problem. Dlatego też cieszę się, że są osoby, które chcą pomóc , a zwłaszcza kobietom, by wyzwolić się z tego obszaru przemocy i odnaleźć właściwą ścieżkę życiową. 

Jedną z takich osób jest pani Elżbieta Szajrych - do tej pory współpracowałam z nią w ramach Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku . Prowadzi u nas bardzo interesujące i cieszące się dużą popularnością zajęcia psychologiczne. Wczoraj zwróciła się do mnie z prośbą o wsparcie jej działalności w zakresie pomocy kobietom, więc zadeklarowałam pomoc jako szefowa Centrum Profilaktyki UiIS, bo to leży oczywiście w moich kompetencjach. Myślę jednak, że i jako radna mogę zająć się tą problematyką i informować o dobrych inicjatywach. Polecam więc kobietom spotkania w ramach Kręgów Kobiet. Może z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet pomyślicie o sobie i powiecie STOP PRZEMOCY!

Nie pomijamy oczywiście mężczyzn doświadczających przemocy, bo wiem, że takie sytuacje także występują. Dla nich oczywiście dostępna też jest bezpłatna pomoc w naszym punkcie konsultacyjnym Centrum PUiIS na ul. Sikorskiego 3 B. Dla sprawców przemocy z kolei od lat ma ofertę programów korekcyjnych nasze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

null