Pierwsza sesja 1.12.2014

Pierwsza sesja Rady Powiatu nowej kadencji 2014-2018 odbyła się w samo południe 1 grudnia 2014 r. Ten dzień był dla mnie ważny również z tego powodu, że o godz. 8.00 odbywała się sesja Rady Miejskiej, w której również uczestniczyłam jako Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

Uczestnictwo w sesji powiatowej było dla mnie nowością - w roli radnej po raz pierwszy zasiadałam w znanej sobie od lat sali konferencyjnej. Oczywiście już na samym początku miałam sporo refleksji związanych z nową funkcją . Mimo, że chyba byłam jedną z najmniej zmotywowanych kandydatek na radną (na moją decyzję o kandydowaniu wpłynęła jedna osoba, a ja do końca nie byłam przekonana, czy na pewno tego chcę), to stało się - będę musiała sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Co wiąże się oczywiście z dużą odpowiedzialnością, dodatkową pracą i zaangażowaniem czasu prywatnego, którego i tak miałam do tej pory niezbyt wiele.

Dlatego też niezwykle ważne było dla mnie ślubowanie, które wskazuje na służebną rolę radnych w stosunku do wyborców. O słowach ślubowania będę pamiętać przez całą kadencję.

Sesja była poświęcona wyborom radnych na poszczególne funkcje i stanowiska. Dla mnie satysfakcją jest wybór mnie na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu - dziękuję wszystkim 14 radnym , którzy na mnie głosowali. Gratuluję jednocześnie Monice Łępickiej-Gij - Przewodniczącej Rady Powiatu i Stanisławowi Bojarskiemu - Wiceprzewodniczącemu, a także Janowi Krysiukowi, który został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Pozwolę sobie też mieć przekonanie, że wybór Wacława Strażewicza na Starostę, a Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego będzie dobry dla mieszkańców naszego powiatu.

I sesja Rady Powiatu przebiegła sprawnie, chociaż już na wstępie zaznaczyła się tendencja głosowań 14 do 3... Zobaczymy, czy utrzyma się ona w naszych dalszych obradach.