Pierwsze komisje

Z powodu nieobecności Przewodniczącej Rady Miejskiej, miałam przyjemność otworzyć i poprowadzić trzy pierwsze komisje, choć oczywiście szybko doprowadzałam do wyboru przewodniczących komisji, by w dalszej części mogli już swobodnie prowadzić posiedzenia. Każdy radny miał prawo wyboru komisji, w których chce być członkiem, ja zgłosiłam się do dwóch: Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego (tej drugiej zostałem również wiceprzewodniczącą). Tematyka obu komisji jest mi bliska z powodu moich doświadczeń zawodowych, więc będę starała się też wykorzystać swoją wiedzę, by móc dobrze opiniować sprawy powiatowe. Jeśli Państwo macie sprawy związane z obszarami będącymi w gestii powyższych komisji, chętnie ich wysłucham i zajmę się ewentualnymi problemami.