Po komisjach 24 i 25 lutego 2015

Kilkugodzinne komisje Rady Powiatu zakończone, jutro sesja. 

Program sesji dość bogaty, dodatkowo na komisjach zapoznawaliśmy się z wielostronicowymi opracowaniami tematów dotyczących działań promocyjnych powiatu, udziału w imprezach kulturalnych i sportowych (w tym wsparcie grantowe dla stowarzyszeń), współpracy międzynarodowej oraz realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach powiatowych. 

Na komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  i Rolnictwa Naczelnik Jerzy Bujno rozwiał niestety moje nadzieje, co do wpływu samorządu powiatowego na stan zarybienia naszych jezior. Niestety, praktycznie nie mamy możliwości wpływu na właściwą gospodarkę rybacką w naszym powiecie, a jak dużo jest ryb w jeziorach chyba sami wiecie...jest z tym kiepsko.  A szkoda, bo wędkarstwo może być motorem rozwoju turystyki w naszym regionie i wpłynąć na wydłużenie sezonu.

Na wczorajszej komisji również dyskutowano o promocji turystycznej i gospodarczej powiatu. Dużo słów krytycznych padło w kierunku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, szczególnie w zakresie działań promocyjnych. Starostowie podkreślali jakość informacji turystycznej udzielanej przez pracowników CPiIT, zresztą pod tym względem biuro jest corocznie wyróżniane i zdobywa najwyższe noty. Niemniej jednak niektórzy radni podnosili kwestie niezbyt nowoczesnej promocji regionu, strony internetowej centrum, która mogłaby być lepsza, przypadkowości wyjazdów na targi turystycznej, niezbyt dobrej współpracy z podmiotami turystycznymi, braku weryfikacji danych itp. Pytano także o plany w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze środków unijnych. Ze względu na to, że wiele lat pracowałam w promocji miasta i powiatu mam też pewne przemyślenia na te tematy, ale z tych samych względów powstrzymam się od komentarzy. Byłabym jednak wdzięczna za ewentualne Państwa spostrzeżenia i uwagi w tym zakresie. Radny Bronk zwracał też uwagę na potrzebę promocji gospodarczej, a zwłaszcza naszych lokalnych przedsiębiorców. Myślę, że jest to ważny temat. Pamiętam, jak przed laty jeszcze w ramach Porozumienia Gminnego "Ziemia Giżycka"opracowywaliśmy katalogi inwestycyjne i gospodarcze, to był cenny materiał.

Z kolei na dzisiejszej Komisji Edukacji dyskutowaliśmy m.in. na temat właściwej informacji o imprezach i wydarzeniach współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe. Z mojej obserwacji wynika, że pod tym względem doskonale sprawdza się strona internetowa powiatu. Niemniej jednak to za mało i wciąż niektórzy narzekają, że o imprezach dowiadują się już po. Jako organizator imprez wiem, że właściwa reklama jest bardzo kosztowna, nie zawsze się też sprawdza. Są osoby, które nie widzą zapowiedzi prasowych, internetowych, plakatowych i innych. Nawet wśród moich znajomych są osoby, które mówią, że w Giżycku nic nie dzieje - a ja nie nadążam "biegać" na wiele ciekawych imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Myślę więc, że kto poszukuje informacji, na pewno ją znajdzie. Nie zawadzi jednakże przyjrzenie się temu tematowi, na pewno jeszcze samorząd i organizatorzy imprez mogą postarać się o lepszy przepływ informacji.

Przy okazji sprawozdania z  organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach wykazano dodatkowe potrzeby w tym zakresie. Przydałoby się więcej zajęć sportowych, wyrównawczych i pogłębiających wiedzę dla uczniów utalentowanych.Na to są potrzebne dodatkowe środki.Na razie niestety niedostępne. 

Bardzo podobało mi zestawienie działań w ramach współpracy z innymi krajami - wygląda to bardzo dobrze i są zapowiedzi, że współpraca międzynarodowa będzie się dalej rozwijać,można na nią pozyskać też środki zewnętrzne.

To tyle tak na gorąco  i w skrócie. Jutro sesja, podzielę się potem z Wami informacjami o pozostałych punktach obrad.

Na razie czekam na ewentualne uwagi i opinie w przedstawionych wcześniej tematach, a jeśli są jakieś ważne sprawy do poruszenia na sesji, to proszę o pilny kontakt.