Powiat Giżycki w czołówce rankingu w obszarze pozyskania dotacji unijnych na cele edukacyjne

Pismo samorządowe „Wspólnota” przeprowadziło ranking gmin i powiatów w obszarze pozyskania dotacji unijnych na cele edukacyjne za lata 2007-2015. Powiat Giżycki znalazł się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych w kategorii powiatów w Polsce. Pozycja samorządu zależała od wielkości dotacji (bez środków na współfinansowanie) w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dzięki opracowanym przez Powiatowy Zespól Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych projektom m.in. przeprowadzono termomodernizację budynków oświatowych, wybudowano w ZSKŚiA halę sportową oraz boisko, wyremontowano budynek SOSW, wyremontowano budynek CKP, zakupiono wyposażenie do kształcenia zawodowego dla wszystkich naszych szkół zawodowych. Dzięki realizowanym projektom odbyły się też międzynarodowe obozy i zawody sportowe, zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe, wiele staży i praktyk dla uczniów, szkolenia nauczycieli, międzynarodowe spotkania przedsiębiorców oraz wiele innych działań.

boiskojpg

Tak wysokie miejsce w rankingu „Wspólnoty” było możliwe dzięki pracownikom PZOSiPO, którzy opracowywali i realizowali te projekty. Zespół projektowy składał się z Kazimierza Ambroziaka – pełniącego funkcję dyrektora PZOSiPO oraz Katarzyny Pawliczuk, Emilii Borowiak, Anny Kryczka oraz Dariusza Grądzkiego.

źródło: www.powiatgizycki.pl

Gratuluję zespołowi PZOSiPO, którego osiągnięcia uwzględniono w rankingu. Wiem, że także obecny skład tej placówki pod dyrekcją Małgorzaty Czopińskiej intensywnie pracuje nad pozyskaniem kolejnych środków zewnętrznych na potrzeby naszej powiatowej oświaty. To trudny "kawałek chleba", ale jak pokazuje doświadczenie, warto.