Seniorzy są ważni!

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W tym roku właśnie w tym dniu zainaugurowano pierwsze w historii posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu  Seniorów, w którym miałam przyjemność uczestniczyć i reprezentować organizację działającą na rzecz osób będących w wieku starszym.  Oczywiście uczestniczyłam w spotkaniu z racji swojej pracy zawodowej, ale ponieważ polityka senioralna ważna jest też w ujęciu powiatowym, pozwolę sobie podzielić się informacjami i refleksjami na blogu.

null

Zwołanie inauguracyjnego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) jest inicjatywą największych i najbardziej reprezentatywnych środowisk seniorskich w Polsce. Należą do nich: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  oraz gminne rady seniorów.

null

Polskie środowiska senioralne tworząc Obywatelski Parlament Seniorów chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób starszych w Polsce oraz przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek.  Uczestnicy posiedzenia swoją obecnością w Parlamencie mają zamiar przekonać/nakłonić posłów do działań mających dać osobom starszym prawo do godnego, niezależnego życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Dlatego nie będzie to jednorazowa akcja, ale długofalowe działanie.

Organizatorem posiedzenia była Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła Michała Szczerby. Wydarzenie to swoim patronatem objęła marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska.

Seniorzy są obecnie tą grupą społeczeństwa, która - według danych GUS i Eurostatu - dynamicznie rośnie. Prognozy demografów mówią, że do 2020 r. seniorzy będą stanowić blisko 25 proc. polskiej społeczności. Sprawy osób starszych muszą być moim zdaniem priorytetem w programach rządowych i samorządowych.

null

fot. W przerwie posiedzenia Parlamentu Seniorów z przedstawicielami UTW z Gołdapi i Działdowa

Organizując pracę Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku i działając na rzecz integracji naszych środowisk w województwie warmińsko-mazurskim mam przekonanie, że jest to ważna praca. Daje mi  wiele osobistej satysfakcji, gdyż widzę jak niektóre osoby wprost rozkwitają na naszym uniwersytecie, znajdują sens życia i zyskują przyjaciół. Jednocześnie studenci UTW zarażają mnie swoją pozytywną energią i sprawiają, że dla nich naprawdę chce się działać. Wielu seniorów niezrzeszonych w UTW działa w klubach seniora  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i grupach nieformalnych, co też jest dobre. Cieszy mnie, że nasz GUTW jest inspiracją do powstawania innych uniwersytetów - z naszych doświadczeń korzystały UTW w Piszu, Wydminach, tworzy się też nowa struktura w Miłkach.  Ważna jest także współpraca z innymi uniwersytetami w regionie a nawet i zza wschodniej granicy (Alytus i Sołeczniki). Wiele czerpiemy od siebie, uczymy się i integrujemy. Cenna jest dla mnie także współpraca międzypokoleniowa, czego wiele przykładów mamy na naszych uniwersytetach.  Młodsze i starsze pokolenie może razem o wiele więcej zdziałać.

Istnieje jeszcze jednak wiele problemów do rozwiązania. Wiele osób w naszym powiecie i regionie jest samotnych, schorowanych i niesamodzielnych. Trzeba poszukać właściwych rozwiązań... To jest kolejne wyzwanie.

Pozdrawiam! Ewa Ostrowska

Zapraszam do przeczytania innych wpisów na moim blogu...