Sesja 26 marca 2015- szpital bez GNS

  Najważniejszą wiadomością z sesji była przedstawiona przez Starostę Strażewicza informacja, że od dnia dzisiejszego od godz.11.43 Szpital Giżycki nie ma już operatora. Wczoraj zarząd wypowiedział umowę GNS ze skutkiem na czas doręczenia i o 11.42 wypowiedzenie zostało doręczone.Od tej chwili nie jesteśmy już związani z operatorem. Dzisiaj również zwołano  zebranie wspólników  i odwołano przedstawicielkę GNS.

  Starosta wyjaśnił też radnym sytuację odnośnie pani prezes - na wniosek GNS została ona zawieszona przez Sąd. Powiat złożył zażalenie na postanowienie sądu. To, że zmienia się sytuacja związana z zarządem szpitala, nie powinno jednak niepokoić potencjalnych pacjentów. Szpital funkcjonuje prawidłowo,a wszelkie pełnomocnictwa w zakresie zarządzania ma pani dyrektor Małgorzata Mistera.

  Radni uzyskali też informacje, że przeprowadzone zostały rozmowy z wojewodą i zwrócono się o dotację na zakup nowego agregatu z autostartem. Tyle na razie w kwestii szpitala, choć myślę, że temat będzie nadal do nas powracał. 

  Jak wcześniej pisałam na blogu, radni zajmowali się też uchwałą intencyjną w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Tyle w małym skrócie.