Sesja powiatowa 30.06.2016 - absolutorium udzielone

Ostatnia sesja Rady Powiatu była niewątpliwie jedną z ważniejszych - odbyło  głosowanie w sprawie udzielania  absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Raczej nie nie zakładano problemów, bo zarówno opinia RIO w Olsztynie, jak i Komisji Rewizyjnej w tym temacie były  pozytywne. I rzeczywiście, Zarząd Powiatu jednogłośnie, przy jednym wstrzymującym się, uzyskał absolutorium. Gratuluję obecnemu Zarządowi!

sesja1.jpg

Nie tylko jednak nad udzieleniem absolutorium głosowaliśmy. Pewną dyskusję wywołał projekt uchwały intencyjnej w sprawie utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z końcem stycznia kończy się umowa z Caritasem na prowadzenie obecnego domu dziecka, więc należy rozważyć, w jaki sposób zorganizować opiekę nad dziećmi zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchwała intencyjna otwiera kwestię analiz i rozważań dotyczących ewentualnego otwarcia nowej placówki. Jako radni otrzymaliśmy zapewnienie, że we wrześniu otrzymamy komplet dokumentów z szacunkowymi wyliczeniami, ile taka placówka miałaby powiat kosztować.

Na sesji przyjęto także "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu giżyckiego, zwanego "Planem Transportowym". Przyjęto plan na podstawie obowiązujących linii, z wyłączeniem miasta Giżycka. Na linie te zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym powiat będzie organizować konkurs (koncesyjny).  Brak planu transportowego uniemożliwiłby refundację biletów ulgowych przez Powiat Giżycki po 1 stycznia 2017 r.

Ważną uchwałą jest też wyrażająca wolę przystąpienia do uczestnictwa w projekcie "Zintegraowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur", który jest koordynowany przez Powiat Bartoszycki. Projekt zakłada ucyfrowienie zasobów geodezyjnych, co da łatwiejszy dostęp do nich inwestorom, przedsiębiorcom i zwykłym mieszkańcom. Planowany całkowity koszt dla Powiatu to 1 059 375 zł.

Miłym akcentem sesji była relacja Wiceprzewodniczącego Rady Stanisława Bojarskiego, który uczestniczył w wyjeździe podsumowującym projekt "Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne" i przekazał na ręce Starosty Powiatu Giżyckiego certyfikat - podziękowanie od strony litewskiej.

sesja2.jpg