Spór prawny w sprawie szpitala trwa...

W mediach lokalnych pojawił się ostatnio komunikat  GNS o wystąpieniu  do sądu o odszkodowanie za szkody, które grożą Grupie w wyniku bezprawnego (ich zdaniem) zerwania przez Powiat Giżycki umowy dotyczącej sprzedaży udziałów Szpitala Giżyckiego.
Do Sądu Rejonowego w Giżycku wniesione zostały trzy sprawy, każda na kwotę około 7 mln zł. Skierowane one zostały w stosunku do osób, które zdaniem Grupy odpowiadają za zerwanie umowy. Są to: Powiat Giżycki, starosta i wicestarosta Powiatu Giżyckiego oraz była prezes Szpitala Giżyckiego, Anetta Gaweł.

Niewątpliwie komunikat może ten budzić wiele obaw i emocji, polecam więc Państwu do obejrzenia odcinek programu telewizyjnego "Opinie", w którym stanowisko Grupy Nowy Szpital komentuje Starosta Wacław Strażewicz.

http://olsztyn.tvp.pl/20924417/21715/