Społecznicy do Rady!

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że ruszył nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z przyjemnością - bo jak wiecie wspólnie z innymi uczestnikami projektu zainicjowanego przez Izę Liedtke i Jagodę Nowicką zabiegaliśmy o jej utworzenie. I wreszcie jest - informowałam już, że mimo negatywnej opinii komisji społecznej Rada Powiatu przegłosowała jej utworzenie, a teraz już Zarząd Powiatu ogłosił nabór. 

Przypomnę, że Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem instytucjonalizującym zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a trzecim sektorem. Stanowi ona dopełnienie Instytucji realizujących zasadę dialogu społecznego.

Kompetencje rad powiatowych i gminnych określone w ustawie obejmują w szczególności (art. 41 i ust 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

– opiniowanie projektów strategii;

– opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów współpracy;

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;

– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną;

– wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom.

Jestem przekonana, że przy odpowiednim zaangażowaniu jej członków może być naprawdę ważnym "ciałem" i wpływać na politykę powiatową dotyczącą szeroko rozumianej działalności społecznej. Oczywiście ważnym jest, by w radzie zasiadały osoby zaangażowane w działalność społeczną i mające szersze spojrzenie na sprawy NGO. Dlatego też serdecznie zapraszam takie osoby do zgłaszania się. Jeśli sami Państwo nie działacie w takich organizacjach, ale znacie takie osoby, przekażcie im proszę tą informację. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie 

http://www.powiatgizycki.pl/wp-content/uploads/201...

Szkoda tylko, że termin naboru zbiegł się z okresem wakacyjnym, ale z drugiej strony cieszę się bardzo, że Zarząd Powiatu nie odłożył sprawy na później i potraktował Radę Działalności Pożytku Publicznego bardzo poważnie.