Szpital Giżycki - sąd uchylił zabezpieczenie w postaci Syndyka

Postanowieniem z dnia 27.10.2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił decyzję Sądu Okręgowego w Szczecinie o zabezpieczeniu w postaci przymusowego zarządu (Syndyka) w spółce "Szpital Giżycki". Postanowienie nie jest prawomocne.