Szpital giżycki szuka neonatologa

Neonatolog lub pediatra z  II stopniem specjalizacji pilnie potrzebny jest, by utrzymać w naszym szpitalu funkcjonowanie oddziałów:  ginekologiczno-położnicznego, pediatrii i pododdziału noworodków. Sytuacja ta spowodowana jest rozwiązaniem umowy przez zarządcę przymusowego Szpitala Giżyckiego z dotychczasowym lekarzem neonatologiem. Przypominam, że obecnie szpitalem zarządza wyznaczona przez sąd osoba. Wcześniej była to pani Bartniczak, której to polityka kadrowa doprowadziła do obecnej sytuacji,  od 9 marca Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył na to miejsce pana Jerzego Bogacz. Od ponad roku - po wypowiedzeniu umowy Grupie Nowy Szpital, trwa spór sądowy i ani Starosta, ani Zarząd Powiatu nie ma wpływu na sposób rządzenia spółką.

Zaniepokojenie  mieszkańców Giżycka i okolic obecną sytuacją w szpitalu  jest niewątpliwie bardzo duże. Trudno sobie wyobrazić, by matki spodziewające się dziecka nie miały zapewnionej opieki na miejscu, ale jest to wariant niestety bardzo możliwy w niedalekiej przyszłości. Sprawy szpitala były przedmiotem dyskusji na Sesji Rady Powiatu w dniu 31.03.2016. Dla wszystkich radnych powiatowych od początku kadencji jest to sprawa najwyższej wagi. Starosta Giżycki Wacław Strażewicz obiecał, że jak najszybciej po uzyskaniu oficjalnych informacji przedstawi komunikat dla mediów i dla mieszkańców. W piątek 1 kwietnia w NFZ zapadnie ostateczna decyzja w sprawie funkcjonowania w/w oddziałów.

31.03.2016

 

Informacja z dnia wczorajszego, tj. 4.04.2016:

Na portalu internetowym "Gazety Giżyckiej" ukazało się oświadczenie, które pozwalam sobie zamieścić:

INFORMACJA STAROSTY GIŻYCKIEGO W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI W „SZPITALU GIŻYCKIM" SP. Z O.O.
z dnia 04.04.2016
W marcu 2015 r. mając poważne zarzuty do sposobu wykonywania zadań przez Grupę Nowy Szpital (GNS) ze Szczecina, pełniącą funkcję zarządzającego w Szpitalu Giżyckim, postanowiliśmy tę umowę rozwiązać. W konsekwencji GNS wystąpiła do Sądu w Szczecinie o ustanowienie zarządu przymusowego nad naszą spółką. W maju ub. roku. na mocy postanowienia sądu. na zarządcę przymusowego powołana została EB* - z listy syndyków szczecińskiego sądu.
Pani EB od samego początku sprawowania swej funkcji postanowiła pozbawić właściciela Szpitala - Powiat Giżycki, dostępu do informacji o sytuacji w szpitalu, jego kondycji finansowej, o problemach z jakimi boryka się placówka. Odmawiała również udziału w posiedzeniach organów spółki i Powiatu.
Pani Zarządca, jako osoba nie posiadająca żadnego doświadczenia w prowadzeniu jednostek służby zdrowia, będąca według relacji lekarzy szpitala giżyckiego, pod dużym wpływem zastępcy ds. lecznictwa IW, podjęła szereg niekorzystnych dla funkcjonowania szpitala decyzji. Pod koniec ubiegłego roku wypowiedziała umowę dwójce dobrze zapowiadającym się lekarzom rezydentom na oddziale urazowo-ortopedycznym (płace rezydentów pokrywa Minister Zdrowia), drastycznie podniosła ceny usług świadczonych innym podmiotom leczniczym, pozbawiając w ten sposób szpital znacznych dochodów, z powodu rezygnacji podmiotów z tychże usług.
Największym jej błędem, mającym w pływ na obecną sytuację, było wypowiedzenie warunków kontraktu (...), koordynatorowi pododdziału noworodkowego. Ta decyzja spowodowała pozbawienie szpitala możliwości przyjmowania porodów, jak również lekarze oddziału dziecięcego odmówili wykonywania dyżurów na pododdziale noworodkowym. W efekcie nastąpiła groźba zawieszenia możliwości świadczenia przez Szpital usług przyjmowania porodów. Moje wielokrotne próby nawiązania kontaktu, uzyskania jakiejkolwiek informacji czy wsparcia bieżących działań szpitala spotykały się z całkowitą ignorancją i odmową ze strony zarządcy przymusowego. W tej sytuacji o możliwości popełnienia przestępstwa działania na szkodę szpitala przez Panią EB powiadomiłem Prokuraturę Okręgową, która wszczęła postępowanie w tej sprawie.
Od 3 tygodni funkcję zarządcy przymusowego pełni Jerzy Bogacz z listy syndyków Olsztyńskiego Sądu Okręgowego, z którym współpraca jak dotychczas układa się dobrze. Pani IW przestała pełnić funkcję zastępcy ds. lecznictwa.
Z nowym kierownictwem od pierwszych chwil czynimy wszystko, w celu zatrudnienia w naszym szpitalu neonatologa lub pediatry na stanowisko koordynatora pododdziału noworodkowego, aby umożliwić ponownie przyjmowanie porodów w naszym szpitalu. Przeprowadziliśmy kilka rozmów z dr (...) który jednak zdecydowanie odmówił powrotu do szpitala. W dniu dzisiejszym (tj. poniedziałek 04.04.2016) spotykam się z lekarzami oddziałów dziecięcego i ginekologiczno-położniczego w celu wypracowania szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu w pododdziale noworodków. Jutro wyjeżdżamy do naszego przygranicznego partnera na Litwie, do Alytusa. Spotykamy się tam z kadrą i lekarzami miejscowego szpitala, aby rozmawiać o wspólnych projektach zakupów sprzętu do szpitali oraz w poszukiwaniu lekarzy do pracy w giżyckiej placówce. Specjalistów z różnych dziedzin medycyny poszukujemy oczywiście na terenie kraju. Zabiegamy również w sądzie o ostateczne zniesienie zarządu przymusowego i bezpośrednie przejęcie pełnego nadzoru nad giżyckim szpitalem. Regularnie spotykam się również z zespołem doradczym ds. szpitala giżyckiego, w którym zajmujemy się problemami związanymi ze szpitalem i jego zarządzaniem.
Choć nie mieliśmy żadnego wpływu na podjęte decyzje przez ówczesnego zarządcę za wszelkie obawy i niepokoje potencjalnych pacjentów naszego szpitala gorąco przepraszam.

Starosta Giżycki
Wacław Strażewicz


Przeczytaj także inne informacje na blogu...