W Giżycku powstanie Powiatowa Rada Pożytku Publicznego

Wniosek o powołanie takiej rady wpłynie już wkrótce do Starosty Powiatu Giżyckiego. Jest to efekt pracy uczestników projektu "Dialog obywatelski sieci mazurskich powiatów".

null

Zgłosiłam się do udziału w tym projekcie jeszcze pod koniec ubiegłego roku, gdyż do roku 2014 byłam członkiem giżyckiej rady organizacji pozarządowych, która powstała przy Burmistrzu Miasta Giżycka. Reprezentowałam w tej radzie samorząd miejski, chociaż jako wieloletnia działaczka społeczna miałam też pewną perspektywę z punktu widzenia organizacji pozarządowej. Jak się wkrótce okazało, gdy nabyłam pewną wiedzę poprzez uczestnictwo  w spotkaniach projektowych, funkcjonowanie tej rady było dalekie od ideału, chociaż oczywiście wielkim plusem był sam fakt istnienia takiej rady. Spotkania były jednakże bardzo rzadkie, opiniowaliśmy programy współpracy z organizacjami pozarządowymi nie mając żadnej wiedzy o środkach planowanych na konkursy dotacyjne. Moim zdaniem rada nie spełniała więc do końca swojej roli. Żałuję, że wówczas nie miałam takiej wiedzy, jaką uzyskałam podczas uczestnictwa w projekcie. Kadencja poprzedniej rady upłynęła, Burmistrz Miasta  ogłosił nabór nowych członków, ale nie wiem, czy rada została już powołana.

null

Projekt "Dialog obywatelski..." rozpoczął się w lutym 2015 r. W ramach projektu odbywały się weekendowe spotkania warsztatowe. Od samego początku brali w nich udział przedstawiciele kilku stowarzyszeń: Amazonki, Podaruj dziecku radość, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Fundacja Róża Wiatrów Inicjatyw Społecznych, stowarzyszenie z Miłek. Wspaniali, aktywni działacze :) Ja starałam się podzielić z uczestnikami swoją wiedzą samorządową, ale i także doświadczeniem z racji pełnienia obowiązków społecznych w stowarzyszeniach.  Po spotkaniach weekendowych przyszedł czas na robocze spotkania ,  które odbywały się raz w tygodniu. Na tych spotkaniach pojawiali się także przedstawiciele kolejnych stowarzyszeń.

null

Wiem, że organizatorzy kilkakrotnie zapraszali przedstawicieli samorządu miasta i powiatu, naszych radnych powiatowych też sama zapraszałam, ale niestety nikt się nie pojawił. Nasi starostowie wiedzieli jednak , że taki projekt jest robiony i wydaje mi się, że nie mają nic przeciwko. W ostatnim spotkaniu uczestniczył  Krzysztof Paternoga ze Starostwa Powiatowego. Efektem naszej pracy jest wypracowanie dokumentów związanych z powstaniem Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Są już gotowe do przedstawienia Staroście. 11 maja było,  moim zdaniem historyczne,  spotkanie członków naszej grupy roboczej, bo podpisaliśmy wniosek o powołanie rady. Jeszcze do 19 maja  organizacje pozarządowe, nawet te, które nie uczestniczyły w działaniach, mogą  do tego wniosku się przyłączyć. Wkrótce  ten wniosek powinien się znaleźć w starostwie.

http://www.ngomazury.pl/organizacja/culturacivica/aktualnosc/122/wniosek-o-powolanie-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-gizycku

null

Zapraszam więc przedstawicieli NGO z terenu powiatu, które chciałyby się podpisać pod wnioskiem,  do  kontaktu. Na bieżąco będę też informować o dalszych losach tej inicjatywy i będę chciała z ramienia Rady Powiatu w takiej radzie działać ( o ile oczywiście pozostali radni tak zdecydują).

null

Fotografie ze spotkań w ramach projektu. Autorzy zdjęć Lucjan Pyciak i Ewa Ostrowska