Więcej środków z PFRON na turnusy rehabilitacyjne

Ostatnio miałam zapytania odnośnie podziału środków z PFRON- u , przede wszystkim interesowały Państwa finanse na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. Mam więc dobrą wiadomość - na ostatniej sesji Rady Powiatu 30 marca br. podejmowaliśmy uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. Wiadomość jest dobra,  pieniędzy będzie na ten cel znacznie więcej niż w roku ubiegłym. Zaplanowano kwotę 72 934 zł (w roku 2016 było to 29 313 zł). Znacznie większa ilość osób dostanie więc dofinansowanie, choć oczywiście nie zabezpieczy to pewnie pełnych potrzeb.

Warto nadmienić, że w roku bieżącym PFRON przekazał dla powiatu ogólną kwotę 1 558 734 zł.  Największą kwotę z tej puli uzyska dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (799 800 zł), dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym (450 000 zł) oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (110 000 zł).
W jaki sposób uzyskać powyższe dofinansowania, dowiecie się Państwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

Przeczytaj także inne wpisy na moim BLOGU...

logo_pfron_2011_rjpg