Wyjazdowe posiedzenie komisji edukacji do Marcinowej Woli - 22.04.2015

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w formie wyjazdowej odbyło się dzisiaj z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Mariusza Bronka. Celem wyjazdu była m.in. wizyta w izbie pamięci w Marcinowej Woli. Jest to miejsce, które powstało z inicjatywy mieszkańców Marcinowej Woli i co najważniejsze, tylko i wyłącznie przez mieszkańców urządzone i prowadzone. W izbie są zbiory dawnych przedmiotów gospodarstwa domowego i rolnego, historyczne zdjęcia, stroje i inne pamiątki. Izba mieści się w dawnej szkole, w malutkim pomieszczeniu w podpiwniczeniu. Warunki skromne, ale kolekcja imponująca, jeśli się weźmie pod uwagę, że eksponaty pochodzą z okolicznych gospodarstw. 

null

Gospodarzami dzisiejszego spotkania były członkinie zespołu muzycznego "Marcinianki", które radnym zaśpiewały o swojej wsi. Na komisję zaproszona była także Wójt Gminy Miłki Barbara Mazurczyk, która opowiedziała o działaniach zmierzających do uaktywnienia społeczności wiejskich, a zwłaszcza skierowanych do młodzieży. Z kolei przewodnicząca koła emerytów Barbara Mojżuk podzieliła się swoimi spostrzeżeniami odnośnie działalności seniorów.  Ja osobiście wielokrotnie spotykałam się z "Marciniankami" na różnego rodzaju imprezach i piknikach, zawsze jestem pod wrażeniem ich umiejętności śpiewaczych i zaangażowania w rozwój kulturalny.

null

W trakcie posiedzenia omawiano także oznakowanie obiektów zabytkowych w naszym powiecie. Sprawę tę omówił dyrektor Kazimierz Ambroziak. Z informacji nam przedstawionych wynika, że nie wszyscy prywatni właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków skorzystali z możliwości ich oznakowania, więc jednym z wniosków komisji było zwrócenie się do Starosty Powiatu o ponowienie informacji do właścicieli zabytków, by były one właściwie oznakowane (stosowne tabliczki posiada starostwo). Komisja przychyliła się też do wniosku radnego Łożyńskiego,by na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego znalazła się pełna informacja o obiektach zabytkowych. Będzie to z korzyścią dla turystów, a może też i dla inwestorów. 

null

Podsumowując, bardzo interesująca komisja. Pokazuje, jak wiele dzieje się w naszych małych społecznościach lokalnych i jak przy zaangażowaniu mieszkańców można tworzyć nowe, atrakcyjne kulturowo i turystycznie miejsca.

null

null

null