Zarząd Powiatu odstąpił od zmian w zarządzaniu internatami

   Na ostatnią sesję , która odbyła się 23 lutego br., Zarząd Powiatu nie przedstawił projektów uchwał o likwidacji internatów i powołaniu bursy. Tym samym odstąpił od tego zamiaru.
Nie mogłam co prawda uczestniczyć w sesji osobiście, ze względu na wyjazd, ale już na komisjach  jako radni otrzymaliśmy informację, że pomysł ten - o którym zresztą wcześniej pisałam na tym blogu - nie będzie realizowany.
   Założenia uchwały początkowo wydawały mi się słuszne - obecne internaty i tak z punktu widzenia prawa są bursami . W obecnym kształcie nie są jednak możliwe jakieś większe inwestycje w mienie, tak by poprawić warunki dla przebywających w internatach uczniów. Utworzenie jednego szczebla zarządzania wszystkimi internatami w ramach jednej bursy pozwalałoby sprawniej gospodarować środkami pochodzącymi z wynajmu pokojów (choćby w sezonie letnim). Dałoby to możliwość dostosowania pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych i spełnić zalecenia innych służb.  Na komisji edukacji, podczas której 25  stycznia rozmawialiśmy z dyrektorami szkół, nie zgłaszali oni radnym zdecydowanie negatywnych uwag co do tego pomysłu.
   Uchwały o zamiarze likwidacji internatów miały rozpocząć rozmowy o planowanych zmianach, tak, by poprawić obecną sytuację.  Niestety, okazało się , że zamiast rozpocząć rozmowy na argumenty, spowodowały bardzo duże zaniepokojenie pracowników internatów . Moim zdaniem niepotrzebne, bo autorzy projektu zapewniali, że pracownicy nie stracą pracy. Niemniej jednak zgadzam się ze stanowiskiem,  że  opinia pracowników internatów i nauczycieli jest bardzo istotna, dlatego też jeśli zmiany nie zostały odpowiednio wcześniej przedyskutowane i wytłumaczone, nie jest to odpowiednia pora na nie.
   Mam tylko nadzieję, że wszystkim chodzi tu o dobro naszych uczniów...

    Oczywiście na ostatniej sesji nie obyło się bez innej uchwały oświatowej - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.  Uchwała ta związana jest z zapisami nowego Prawa oświatowego, więc nie budziła żadnych kontrowersji.
    Poza tym podczas sesji zostały przedłożone  informacje Policji i Straży Pożarnej o stanie porządku i bezpieczeństwa.  Podjęto także uchwałę w sprawie Programu działań profilaktycznych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz obniżenia stawek na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
dscf1072jpg