Zmiany osobowe w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Nasza powiatowa rada powołana została stosunkowo niedawno, niemniej jednak już nastąpiły zmiany (m.in ze względu na nieobecności części osób na posiedzeniach).

rada.jpg

fot. archiwum Starostwo Powiatowe 

17 października br. w miejsce pana Jacka Łożyńskiego do składu Powiatowej Rady DPP Zarząd Powiatu w Giżycku powołał Radną Rady Powiatu w Giżycku, panią Annę Skrypoczkę (uchwała nr 252.2016 Zarządu Powiatu w Giżycku).

27 października br. w miejsce Pana Zbigniewa Piestrzyńskiego, Dyrektora PCPR, do składu Powiatowej Rady DPP Zarząd Powiatu w Giżycku powołał pracownicę PCPR, panią Justynę Barczak.

W rezultacie skład Powiatowej Rady Pożytku Publicznego przedstawia się następująco:

TERESA PIĄTEK – Przewodnicząca - Fundacja Inicjatyw Pozytywnych „PozytywArt”

ALICJA KROPIEWNICKA - Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”

PIOTR KRZEWIŃSKI - Stowarzyszenie „Kochamy Mazury”

ANNA JULIANNA GÓRSKA-  Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” w Giżycku

 SYLWIA ANNA LIMANOWSKA - Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury”

JANUSZ MIERONOWICZ - Stowarzyszenie Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie

 MIROSŁAW DARIUSZ DRZAŻDŻEWSKI - Wicestarosta Giżycki

 EWA OSTROWSKA - Radna Rady Powiatu w Giżycku

ANNA SKRYPOCZKA -  Radna Rady Powiatu w Giżycku

JUSTYNA BARCZAK  - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

 RYSZARD NALEŻYTY - Zastępca Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

 KAMILA GAIŃSKA-WÓJCIK - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwo Powiatowe w Giżycku .

 

Najbliższe posiedzenie rady odbędzie się w  poniedziałek 7 listopada. W programie:

1. Wręczenie aktów powołujących nowych członków Rady.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Rady.
4. Omówienie wyników przeprowadzonej w 2016 r. ankiety „Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego”.
5. Wyznaczenie terminu i grupy roboczej celem opracowania planu pracy na
2017 rok.
6. Sprawy różne (m.in. organizacja spotkań w gminach, organizacja Dnia
Organizacji Pozarządowych w powiecie).

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego powołana 

Przeczytaj także : Zainteresowanie Giżycką Kartą Seniora nie słabnie