Zmiany osobowe w Radzie Powiatu i kolejna sesja 28.04.2016

Zapewne Państwo już wiecie, ale gwoli formalności poinformuję o ostatnich zmianach w składzie osobowym Rady Powiatu Giżyckiego. 29 stycznia zrzekł się mandatu radnego Mariusz Bronk. Pismo w tej sprawie złożył na ręce Przewodniczącej Rady,  która poinformowała pozostałych radnych.  Pan Mariusz Bronk nie chciał komentować na sesji swojej decyzji...

W przypadku rezygnacji z mandatu radnego, do rady wchodzi kolejna osoba z danej listy - w tym przypadku był to Pan Wojciech Kruszewski startujący z listy PSL. Uroczyste ślubowanie pan Kruszewski złożył na ostatniej sesji, tj. 31 marca. 

Zmiany nastąpiły oczywiście również w komisjach - Z chwilą rezygnacji z funkcji Mariusza Bronk Komisja Edukacji pozostała bez przewodniczącego. Wybór nowego przewodniczącego przewidziany jest na jutrzejszej komisji. Nowy radny zgłosił z kolei swój akces do Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw Społecznych. 

Kolejna sesja odbędzie się 28 kwietnia br. o godz. 15.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.

 2. Przyjęcie przez Radę protokołu XVIII sesji z dnia 31 marca 2016 r.  

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.

 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2015 – Druk nr 1.

 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2015 – Druk nr 2.

 8. Ocena Komisji Bezpieczeństwa i Porządku realizacji w 2015 roku zadań „Powiatowego Programu Zapobieganiu Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015 – 2017” – Druk nr 3.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu – Druk nr 4.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2016 – Druk nr 5.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie sesji.

Materiały na sesję dostępne są  na stronach BIP http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/492/RADA_POWIATU/

Jeśli mają Państwo jakieś zapytania, wnioski, które trzeba poruszyć na sesji, zapraszam do kontaktu.