Monika Łępicka - Gij - Przewodnicząca Rady Powiatu

Stanisław Bojarski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ewa Ostrowska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Wacław Strażewicz - Starosta

Mirosław Dariusz Drzażdżewski - Wicestarosta

Rafał Ciechanowicz - członek Zarządu

Henryk Dadełło - członek Zarządu

Mateusz Sieroński - członek Zarządu

Jan Krysiuk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lidia Należyty - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Jacek Łożyński - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Stanisław Grzegorz Gąsior - Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Marian Mieńko - radny

Małgorzata Kaczorowska - radna

Wojciech Kruszewski - radny

Halina Marta Sarul - radna

Anna Skrypoczka - radna

(kolejność radnych przypadkowa)