Ewa Ostrowska 


PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1994- 2001 – Urząd Miejski w Giżycku – podinspektor ds. promocji, Pełnomocnik burmistrza ds. żeglarskich

2002-2007 – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej - st. inspektor

2007 - obecnie – Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej - dyrektor


WYKSZTAŁCENIE

2000-2002 – Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku – licencjat – obsługa ruchu turystycznego

2002-2005 – Politechnika Białostocka – magister – zarządzanie przedsiębiorstwem


NAGRODY, ODZNACZENIA

W 2010 r. odznaczona BRĄZOWYM MEDALEM ZASŁUGI przez Prezydenta RP za pomoc powodzianom. W 2014 r. otrzymała NAGRODĘ Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za działalność w dziedzinie pomocy społecznej. Burmistrz Miasta Giżycka przyznał jej w 2014 r. NAGRODĘ W DZIEDZINIE KULTURY. W 2015 r. odznaczona ZŁOTĄ ODZNAKĄ Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów za zasługi na rzecz Związku.medal2jpgmedal1jpg

nagroda kulturalnajpg                              zota odznakajpg


DZIAŁALNOŚĆ W STOWARZYSZENIACH

Pracuje społecznie w Kole Przewodników PTTK , pełniła funkcję prezesa (1996-1999) i skarbnika (2008- 2016).

Członek PTTK od 1987 r., zdobyła uprawnienia ORGANIZATORA TURYSTYKI (1988), przewodnika turystycznego i pilota wycieczek (1995) , INSTRUKTORA PRZEWODNICTWA PTTK (2009). Była członkiem zarządu Oddziału Wielkich Jezior Mazurskich PTTK(1998-1999)

Współzałożycielka i  wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Tańca "Lecdance" (do 03.2016 r.), obecnie członek. Współorganizatorka Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Mazury " w Giżycku.

W latach 1999-2001 członek Giżyckiego Stowarzyszenia Żeglarskiego. Obecnie członek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych.

W latach 2014 - 16 w Zarządzie Porozumienia UTW Warmii i Mazur. Obecnie reprezentuje w Porozumieniu Giżycki UTW. Reprezentowała Giżycko w Obywatelskim Parlamencie Seniorów.


PUBLIKACJE

Autorka "Giżyckiego przewodnika dla najmłodszych" – jedynego przewodnika o Giżycku dla dzieci.

 ksizeczka3jpg    ksieczka2jpg

DZIAŁALNOŚĆ W RADACH RODZICÓW

Wcześniej przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 6 (9 lat), członek Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 (3 lata), w roku szkolnym 2017/18 Przewodnicząca Rady Rodziców w Gimnazjum nr 1.

pozegnaniejpg  ksiazkajpg


DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE POWIATU

Od 2014 r. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu , Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Członek Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, od 2017 r. wiceprzewodnicząca PRPP.

Absolwentka 24. Szkoły Liderów (2016).

Współorganizatorka Giżyckiej Karty Seniora 60 +

kartaseniora3jpggiyckakartajpg
szczytno3jpgszczytno1jpgPROJEKTY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Autorka projektu „Roztańczone Giżycko” , który złożyła w ramach budżetu obywatelskiego i realizowała wraz z Zarządem Stowarzyszenia Promocji Tańca „Lecdance”. Autorka projektu „Zagospodarowanie obejścia Szkoły Podstawowej nr 6” oraz „Cykl imprez ewangelizacyjno-kulturalnych”.Wszystkie projekty zostały zrealizowane w całości.

roztanczonegg-1jpg


bezpiecznanawierzchniaprzybudynkuszkoypodstawowejnrjpg  budet2017jpg

INNE FUNKCJE SPOŁECZNE

Od 2016 r. członek  Rady Pracodawców Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.


ZAINTERESOWANIA, HOBBY

Pasjonuje się tańcem towarzyskim, chętnie jeździ na rowerze, zajmuje się fotografią amatorską, uprawia nordic walking (ma uprawnienia przewodnika nordic walking), lubi czytać i spędzać aktywnie czas z dziećmi. Występuje w amatorskich formacjach teatralnych – „Formacja Teatralna Na Luzie”, Teatr Niepokorni, Scena Słowa, Teatr św. Maksymiliana. Czynny przewodnik turystyczny PTTK i pilot wycieczek.

W 2015 r. zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym DYKTANDO VIP.


 dyktanodojpg

tabliczka1jpgtabliczka2jpg


balcharytatywnypodziekowaniejpg


nordic z mazuramijpg


DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Wspiera akcje charytatywne (Szlachetna Paczka, indywidualne akcje na rzecz pomocy dzieciom i osobom chorym). Przekazuje środki finansowe na wsparcie stowarzyszeń i organizacji, m.in. na rzecz Puckiego Hospicjum księdza Kaczkowskiego.INNE

 Zarejestrowana w bazie potencjalnych dawców szpiku 

dkmspnghttps://www.facebook.com/ewaostrowskagizycko

kontakt mailowy ewaostr@op.plWięcej o działalności zawodowej Ewy Ostrowskiej przeczytasz tu...