Pierwsza sesja Rady Powiatu odbyła się 1 grudnia 2014 r. Najważniejszą częścią było złożenie ślubowania przez radnych. Ślubowanie złożyło 17 radnych.

Na sesji wybrano Przewodniczącą Rady Powiatu Monikę Łępicką Gij, Wiceprzewodniczących Stanisława Bojarskiego oraz Ewę Ostrowską. W wyniku głosowania radnych funkcję Starosty powierzono Wacławowi Strażewiczowi, a Wicestarosty Mirosławowi Dariuszowi Drzażdżewskiemu. Dokonano także wyboru członków Zarządu - Rafała Ciechanowicza, Henryka Dadełło oraz Władysława Króla. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Krysiuk, natomiast członkami Małgorzata Kaczorowska, Jacek Łożyński, Marian Mieńko, Lidia Ina Należyty, Halina Marta Sarul, Mateusz Andrzej Sieroński.

Protokoły z sesji Rady Powiatu dostępne są na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Giżycku

Na bieżąco też staram się informować o  poszczególnych sesjach  w dziale "BLOG".

Część sesji dostępna też jest na youtube.